T.C. Malazgirt Belediyesi

Konser

Duyurular

Konser

İlçemizde yapılacak olan konsere tüm halkımız davetlidir.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Malazgirt Belediyesi Hizmet Dışı Araç Satış İhalesi

Hizmet Dışı Araçlar Satış İlanı

DEVAMI

MALAZGİRT BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ

İLAN Muş Malazgirt İlçesi Belediye Başkanlığından TAŞINMAZIN BİLGİLERİ Mahallesi : Mengüçgazi Ada No : 399 Parsel No : 40 Bağımsız Bölüm No ve Alanı : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nolu bağımsız bölümler, toplam 1179 m2 Birim Değeri : 1.267,53 TL Tahmini Bedel : 1.494.416,90 TL Geçici Teminat : 45.000,00 TL İhale Tarih ve Saati : 29.01.2019 saat 10.00 TAŞINMAZIN BİLGİLERİ Mahallesi : Saltukgazi Ada No : 221 Parsel No : 2 Bağımsız Bölüm No ve Alanı : 15 nolu bağımsız bölüm ile kazan dairesi, galeri ve merdiven, toplam 769,71 m2 Birim Değeri : 1.561,88 TL Tahmini Bedel : 1.202.191,20 TL Geçici Teminat : 36.100,00 TL İhale Tarih ve Saati : 29.01.2019 saat 11.00 TAŞINMAZIN BİLGİLERİ Mahallesi : Saltukgazi Ada No : 297 Parsel No : 2 Arsa Alanı : 1.169,04 m2 Yapı Alanı : 576 m2 (2 adet 2 katlı betonarme lojman) Birim Değeri : 208,68 TL Tahmini Bedel : 364.158,00 TL Geçici Teminat : 11.000,00 TL İhale Tarih ve Saati : 29.01.2019 saat 12.00 1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır. 2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 150 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. 4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır; a) Müracaat Dilekçesi, b) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, c) Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği, d) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü, e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti f) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri, g) Dosya alındı makbuzu. 5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. – 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar. 6- Başvurular 29.01.2019 günü saat 09.30 da sona erecektir. 7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 9- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Emre YALÇIN
Malazgirt Belediye Başkan Vekili

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Videolar

  • MALAZGİRT BELEDİYESİ