Kent Bilgi Sistemi

Kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması, uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

Misyon ve Vizyon :

Malazgirt Kent Bilgi Sisteminin tasarlanması ve ilçe hakkında bilgi edinmek isteyen özel veya tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birimlerin doğru ve hızlı bir şekilde bilgi edinmesini sağlamayı amaçlayan bir pilot proje şeklinde gerçekleştirilmesidir.

Bu çalışmada geliştirilen sistemin İlçemizin Ülke çapında tanıtım faaliyetlerinde bir rehber olarak destek vermesi, Ülkemizin farklı bölgelerinden ilçemize gelen memur, öğrenci ve vatandaşların ilçe merkezinde ihtiyaç duydukları doğru bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişiminin sağlanarak sosyal belediyecilik anlayışının yaşatılması, belediye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, plan ve projelerin uygulanmasında ön hazırlık zemininin oluşturulması konuları hedeflenmiştir.

Programlama :

İş bu yazılım Malazgirt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından geliştirilmekte olup, sistemin tasarlanmasında telif hakkı ihlaline neden olmayacak açık kaynak kodları kullanılmıştır. Bu sistemin kopyalanması ve çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Copyright© 2017 Malazgirt Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.

Proje Yürütücüsü ve Yöneticisi :


Proje Araştırmacısı ve Danışmanı :

Proje Tasarım, Programlama ve Geliştirme:


Projede Kullanılan Açık Kaynaklar :