T.C. Malazgirt Belediyesi

Tarihi Yerler
Malazgirt İlçesi Muş îline bağlı bir ilçe olup, yüzölçümü 1534 Km2’dir. İlçenin Muş iline karayolu uzaklığı 137 Km. kadardır.İlçeye bağlı 73 köy, 2 belde ve 19 mezra bulunmaktadır. Köyler genellikle toplu yerleşim düzeninde yer almaktadır. İlçe merkezinde 12 mahalle bulunmaktadır.

Malazgirt Kalesi : 10. yy.da Bizanslılar tarafından yapılmıştır. İslam kaynaklarında “Berber Kalesi” olarak geçen bu Kale gerek Müslümanların ilk dönemlerinde gerekse Bizanslılar zamanında birçok savaşlara sahne olmuştur. Eski Malazgirt”i çepeçevre kuşatan Kalenin ana burcu ile diğer burçları bu tarihi özellikleri ile ilgi çekmektedir. Siyah sert taşlardan yapılmış ve Horasan Harcı kullanılmıştır.

Hatun Köprüsü : İlhanlıların 1200 – 1370 yılları arasında Anadolu Selçuklu topraklarını işgal etmek istemeleri sonucu, Hatun adında bir sultan karısı tarafından yaptırılmıştır. Malazgirt Bulanık karayolu üzerinde olup, yumuşak Ahlat taşı ile horasan Harcı kullanılmıştır.

Kız Köprüsü : M.Ö 2. ve 3. yy.larda Urartular tarafından yapılmıştır. Malazgirt Ahlat eski yolu üzerinde olup, siyah sert taş ve Horasan Harcı kullanılarak yapılmıştır.

Bostan Kale : M.Ö. 5. yy.da Urartular tarafından yapılmıştır. Merkeze bağlı Bostankaya Köyünde olup, ismini buradan almıştır. Kale sarp ve Büyük bir Kayanın üzerinde, Doğu, güney ve batı kesimleri, kaya oyularak meydana getirilmiş, Kuzey kesimi toprak dolgudur.

Nurettin Köyü Höyüğü : Merkeze bağlı Nurettin Köyündedir. Höyük tamamen toprak dolgudan oluşmuştur.

Konakkuran Köyü Höyüğü: Merkeze bağlı Konakkuran Beldesi Murat Mahallesinde bulunmaktadır. Höyük toprak dolgudan oluşturulmuştur.

Oyma Mağara : Konakkuran Beldesi Yeni Mahallede bulunmaktadır. Mağara tamamen sert kayaların oyulması ile oluşturulmuştur. Bu mağaradan diğer mağaralara geçiş tünelleri yapılmıştır. Mağara Urartu dönemine aittir.

Tıkızlı Kalesi : Bir tepenin üzerinde, siyah sert Merkeze bağlı Tıkızlı köyünün batısında köyden 2 Km. uzaklıkta, dik taştan harçsız olarak yapılmıştır. Eser Urartu dönemine ait olduğu belirtilmektedir. En önemli özelliği, taşlarının küp şeklinde düzenli olarak yontulması ve insan gücünü aşacak şekilde büyük olmasıdır.