T.C. Malazgirt Belediyesi

Malazgirt Tarihi

Doğu Anadolu’nun yüksek düzlüklerinde M.Ö iki bine ait yerleşmeler yeterince gün ışığına çıkarılmadığından Urartular öncesine ait tarihler için kesin bilgiler yoktur. Ancak az sayıda ele geçen Hitit seramiği bize bölgenin dolayısıyla Malazgirt’in Hitit etkisi altında olabileceğini akla getirmektedir. Ayrıca bölgenin Anadolu Kafkaslar ve İran arasında geçiş alanı olması, altın ve gümüş yataklarına yakınlığı, tarım ve hayvancılığa elverişli bir coğrafyasının bulunması bölgedeki çok sayıda höyükten elde edilen ilk çağ malzemesi Malazgirt’in önemli yerleşim alanları arasında olduğunu göstermektedir.

İlçenin, Urartu krallığı döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Kral Menua (MÖ 810–786) döneminde Urartu devleti Ön Asya’nın en güçlü Devleti haline gelir. Tarihçiler kral Menua’ nın burada bir şehir kurduğu ve bu dönemde Malazgirt Ovasında sulama kanalları yaptırdığını belirtmektedir. Menua’ nın şehri anlamına gelen Menuahinili’ nin tarih için gelişerek Malazgirt haline geldiği anlaşılmaktadır.

Malazgirt’in Urartu Devleti için önemi, krallığın batı yolunu üzerinde önemli merkezi konumunda olmasından gelmektedir. Başkent tuşpa’ dan batıya giden yol Malazgirt ovasını geçtikten sonra Murat ırmağı vadisi boyunca Varto’nun güneyinden Muş ovasına varıyor. Buradan batıya yöneliyor.
Urartu egemenliğini kısa süren Med’ lerin egemenliğini takip ettikten sonra Pers’lerle birlikte bölge 200 yıl boyunca Büyük Babil satraplığı içinde yer alır. Bu dönem içindeki anabasis yürüyüşü (MÖ 410) anlatan ksenefon, bölgede yaşayan halkın oymak hayatı sürdürdüğü ordusuna buğday, arpa, sebze, et ve binek atı sağladığını anlatır.

Ermeni krallığı dönemizde ani kalesine bağlı bir uç savunma bölgesi olan Malazgirt’te 726 yılında toplanan ermeni konsülü ermeni kilisesinin Doğu Ortodoks kilisesinden bağımsız olduğunu ilan etti. Bölge yüzyıllar boyu Roma Part ve Ermeni devletlerinin hâkimiyet mücadelesine sahne olur. Bizans egemenliği döneminde Selçuklu akınları başlar. Malazgirt 1071 deki savaştan sonra Selçuklu Devletine dahil olur. Ardından Eyyubi, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi hâkimiyetinde kaldıktan sonra 1514’te Osmanlı imparatorluğu topraklarına katılır. Malazgirt Anadolu’nun giriş kapısı olarak Türk tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Doğu Anadolulun güzel ilçesi Malazgirt, her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Malazgirt Coğrafik Güzelliği nedeni ile bin yıllardan beri insanların yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Haşmetli kalesinin tarihi Urartulara kadar uzanmaktadır. İlçenin sembolü olan, Çin Seddi ve Diyarbakır surlarıyla benzer özellikler taşıyan tarihi Malazgirt Kalesi ile 1750 metrelik surları, yıllardan beri kendi kaderine terk edilmiştir. İki sıra duvarlarla örülü iç kale surları, Belediye tarafından yapılan restorasyonlardan sonra,   park olarak düzenlenerek kentin sosyal merkezlerinden birisi haline getirilmiştir. Yine Roma döneminden kalma kız köprüsü, Selçuklu eseri olan Hatun köprüsü ve tarihi çeşmeler hala ayakta ve kullanılmaktadır.

Tarihin hemen her adımda karşımıza çıktığı Malazgirt’ te ilçe sınırları içinde yer alan tarihi ve kültürel bakımdan önem arz eden Bostankaya, Tıkızlı ve Kartevin kaleleri zamana direnmektedir.

Zengin coğrafyasıyla tarihi olduğu kadar doğal güzellikleriyle de önemli yerleşim merkezidir. İlçe halkı tarihi dokusu ve güzel coğrafyasıyla turizm cenneti haline gelecek olan ilçe için yapılacak yatırımları beklemektedir.

İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Başlıca tarım ürünleri buğday, şeker pancarı, arpa, nohut, mercimek ve fasulyedir. Şeker Pancarına son yıllarda uygulanan kota üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Yine mera yasakları nedeni hayvancılık gittikçe azalmaktadır.

Köyden kente göç ve nüfus artışı çarpık yapılaşmayı beraberinde getirmiş ve İşsizlik tüm Ülkede olduğu gibi Malazgirt’te de had safha ulaşmıştır.
İlçenin temel sıkıntılarından biri alt yapı sorunudur. Göçle birlikte oluşan yeni yerleşim alanlarına Belediye kendi imkânları ile hizmet götürmekte ancak artan nüfus, dağınık yerleşim yerleri ve kaynak sıkıntısı nedeni ile bu çalışmalar yetersiz kalmaktadır.